0709-719096 karl@karlwahlinab.se

KUNDER

———

Bilpriser

Statistisk analys och omvärldsbevakning

Bilpriser är Sveriges största värderingstjänst för begagnade bilar. Karl arbetar som analytiker, med fokus på statistisk modellering och omvärldsbevakning. Karl har utvecklat ett nyckeltal för prisutveckling på marknaden för begagnade bilar, BPI, och han syns regelbundet i media med sina analyser av bilmarknaden. Karl skriver också en ekonomikrönika i varje nummer av Teknikens Värld.

  Mälardalens universitet

  Undervisning

  Karl är ansvarig lärare för ett flertal universitetskurser i statistik och kvantitativa metoder vid Mälardalens universitet. Kurserna behandlar bland annat deskriptiv statistik, index, sannolikhetslära, konfidensintervall, hypotesprövning, linjär och ickelinjär regressionsanalys, efterfrågeanalys och elasticitetsmodeller samt ickeparametriska metoder.

  karlwahlinab-ihm-logo

  IHM Business School

  Undervisning

  Karl ger kurser i statistik och prediktiv analys för blivande digitala analytiker. Kurserna omfattar bland annat A/B-testning, stickprovsdimensionering, sambandsanalys och segmentering. Karl är också handledare och examinator för examensarbeten inom utbildningsprogrammet för digital analys.

  karlwahlinab-ihm-logo

  SLU

  Undervisning

  Karl utbildar och examinerar veterinärer och biologer i statistisk metod. Ur kursinnehållet märks sannolikhetskalkyler, statistisk inferens, beräkningsmetoder för överensstämmelse och regressionsanalys.