0709-719096 karl@karlwahlinab.se

TJÄNSTER

———

Statistisk konsultation

Karl Wahlin erbjuder statistisk konsultation inom alla samhällsområden.

 • Prediktiv analys
 • Hypotesprövning
 • Segmentering
 • Forecasting
 • Databearbetning
 • Datatvätt
 • Datakvalitetskontroll
 • Automatisering av analysprocesser
 • Planering och genomförande av enkätundersökningar inklusive studiedesign, enkätutveckling, enkätprogrammering och resultatpresentation
 • Projektledning inom datahantering

Utbildning

Karl Wahlin är en ofta anlitad föreläsare och har mottagit flera pedagogiska utmärkelser. Alla utbildningar skräddarsys till innehåll och omfattning efter deltagarnas förkunskaper och önskemål.

 • Statistisk metodik
 • Databearbetning
 • Statistisk programmering
 • Statistisk programvara (IBM SPSS samt R)

Forskningsrådgivning

Karl Wahlin har många års erfarenhet som konsulterande statistiker i forskningsprojekt.

 • Powerberäkning och stickprovsdimensionering
 • Databearbetning
 • Val av statistiska analysmetoder
 • Genomförande av statistisk analys
 • Tolkning av resultat
 • Resultatpresentation
 • Författande av metod- och resultatkapitel
 • Statistisk genomgång av avhandling inför disputation
 • Programvarorna IBM SPSS och R