0709-719096 karl@karlwahlinab.se

Karl Wahlin är filosofie doktor i statistik och har många års erfarenhet av statistisk konsultation åt näringsliv, forskargrupper och myndigheter. Karl har tidigare arbetat som universitetslektor i statistik vid Linköpings universitet samt som biostatistiker vid Karolinska Institutet. Karl är en uppskattad föreläsare och har mottagit flera pedagogiska utmärkelser.

Karl Wahlin har skrivit boken Tillämpad statistik (Bonnier/Sanoma Utbildning), ett komplett läromedel som lämpar sig för studier inom alla fält som använder statistiska metoder för undersökande arbete.