0709-719096 karl@karlwahlinab.se

Karl Wahlin är filosofie doktor i statistik och har många års erfarenhet av statistisk konsultation åt näringsliv, forskargrupper och myndigheter. Karl har tidigare arbetat som senior biostatistiker vid Karolinska Institutet samt som universitetslektor i statistik med inriktning mot medicinsk forskning vid Linköpings universitet. Karl är en noggrann och effektiv dataanalytiker samt uppskattad föreläsare och har mottagit flera pedagogiska utmärkelser.

Publikationer i urval
Karl är regelbundet forskningsrådgivare och medförfattare till forskningsartiklar.
Karl Wahlin har skrivit boken Tillämpad statistik (Bonnier/Sanoma Utbildning), ett komplett läromedel som lämpar sig för studier inom alla fält som använder statistiska metoder för undersökande arbete.