0709-719096 karl@karlwahlinab.se

Karl Wahlin är filosofie doktor i statistik och har många års erfarenhet av statistisk konsultation åt näringsliv, forskargrupper och myndigheter. Karl har tidigare arbetat som senior biostatistiker vid Karolinska Institutet samt som universitetslektor i statistik med inriktning mot medicinsk forskning vid Linköpings universitet. Karl är en noggrann och effektiv dataanalytiker samt uppskattad föreläsare och har mottagit flera pedagogiska utmärkelser.

Karl Wahlin har skrivit boken Tillämpad statistik (Bonnier/Sanoma Utbildning), ett komplett läromedel som lämpar sig för studier inom alla fält som använder statistiska metoder för undersökande arbete.